Studiu inovativ despre analiza ciclului de viață al materialelor de construcții

Romania Green Building Council este parte din proiectul Open Educational Resource (OERCO2) alături de Universitatea Transilvania din Brașov, parteneri din Italia, Spania și Portugalia, sub coordonarea Universității din Sevilla.  Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani și este finanțat prin Programul Uniunii Europene ERASMUS +.  

Scopul proiectului este de a crea un sistem de evaluare de tip "open source" pentru a analiza ciclul de viață al materialelor. Sistemul va cuprinde date despre modul de calcul al emisiilor de CO2  pentru fiecare fază a unei lucăari de construcții, astfel încât oricine să poată evalua impactul de mediu al unei clădiri, respectiv amprenta ei de carbon și decide cu privire la alegerea materialelor folosite în proiectarea și execuția unei construcții.

Sistemul de evaluare va fi disponibil pe o platformă online cu acces liber, care va contribui și la creșterea gradului de conștientizare cu privire la emisiile de CO2 și schimbările climatice în rândul profesioniștilor din domeniul construcțiilor, mediului academic și de cercetare, studenților, administrației publice și cetățenilor.

OERCO2 nu intenționează doar să sensibilizeze ci și să determine toate entitățile implicate în sectorul construcțiilor să devină conștientizeze impactul emisiilor de CO2, de la extracția materiilor prime pentru fabricarea materialelor de construcții până la lucrările de demolare sau de deconstrucție a clădirilor,  ținând cont și de ciclul de viață al materialelor și de tehnologiile de execuție.

Este foarte importantă luarea în calcul a emisiilor de CO2 încă din primele faze de realizare a unei construcții, atunci când se iau deciziile cu privire la materialele utilizate, transportul acestora, tehnologiile de punere în operă, a modului în care clădirea va fi utilizată pe parcursul vieții acesteia etc., contribuind astfel cu succes la reducerea emisiilor de CO2 din sectorul construcțiilor.

Mai multe informații despre proiect vor fi disponibile în curând pe : http://oerco2.eu/