Toate evenimentele

Toate

Alte Cursuri

Alte Cursuri

Cursuri

Cursuri

Conferinte

Conferinte

Relationate RoGBC

Relationate RoGBC

EENVIRO 2014 – Sustainable Solutions for Energy and Environment  
Location : Facultatea de Inginerie a Instalatiilor B-dul Pache Protopopescu, nr 66, Bucuresti
From: Wednesday 04 June 2014, 08:00
To: Friday 06 June 2014, 20:00

In perioada 04-06 iunie 2014, va avea loc ȋn București a doua ediție a Conferinței EENVIRO 2014Sustainable Solutions for Energy and Environment (EENVIRO 2014). EENVIRO ȋși propune să reunească cercetători, cadre didactice din ȋnvățământul universitar, ingineri, studenți consultanți și companii care activează in domeniul de energie și mediu pentru a ȋmpărtăși experiență și stadiul actual de cercetare ȋn domeniu. Lucrările acceptate la conferință vor fi publicate ȋn reviste internaționale indexate BDI ȋn baze SCOPUS EBSCO, Copernicus sau ProQuest. Lucrările trebuie trimise până la 27 aprilie 2014.

De ce să participăm la această conferință
A. Lucrările acceptate la EENVIRO se vor publica ȋn reviste indexate ȋn bazele de date internaționale BDI.
B. Comitetul științific este format di n personalități ȋn domeniu recunoscute la nivel internațional.
C. Participare internațională
D. Două categorii de lucrări știintifice: cercetare fundamentală și cercetare aplicată
E. Mese rotunde și discuții libere
F. Seminarii și prezentări interactive ale temelor de cercetare sau ale produselor comerciale

 Tematica conferinței
Conferința ȋși propune abordarea unor tematici inginerești și de cercetare ȋn următoarele domenii:
1. Mecanica fluidelor, transfer de căldură și masă
2. Energii regenerabile și resurse noi: Pompe de căldură, energie solară, energie eoliană,
3. Ingineria vântului
4. Calitatea mediului interior: Confort acustic, Confort termic, Confort vizual,  , Difuzia aerului
5. Eficiența energetică a clădirilor: Clădiri zero energie, Case pasive, Sisteme HVAC eficiente
6. Inginerie elctrică: Sisteme BMS, Sisteme eficiente de iluminat
7. Sisteme de alimentare cu apă: Resurse de apă, Sisteme de reutilizare a apelor uzate, managementul apelor uzate
8. Materiale cu schimbare de fază
9. Managementul deșeurilor
10. Securitatea la incendiu: Propagarea fumului și a focului, Sisteme de stingere
11. Cicluri de putere: Producerea de energie, cogenerare
12. Sisteme și echipamente termice avansate
13. Inginerie industrială: Conservarea hranei
14. Calitaea mediului exterior: Dispersia poluanților

Date importante; ȋnregistrarea lucrărilor
Data limita inregistrare lucrari: 27 Aprilie 2014
Data limita acceptare lucrări : 16 Mai 2014
Data limită finală acceptare lucrări: 23 Mai 2014


 

Pentru ȋnregistrare sau alte detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">004.0723.666.897

Contact  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 004.0723.666.897

Back